Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt số 1777/BXD-VP

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 33 cũ). Bản có dấu đỏ do admin nguyentheanh chế bản từ bản gốc.
 

Attachments