Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng số 1779/BXD-VP

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 28 cũ). Bản có dấu đỏ do admin nguyentheanh chế bản từ bản gốc.
 

Attachments