Định mức 1601 (ĐM lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT)

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Gửi các đồng nghiệp dữ liệu theo:
Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/10/2011 về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Chúc thành công nhiều khi sử dụng Dự toán GXD cho công việc của bạn:
 

Attachments

Last edited by a moderator: