Có nhiều bạn khi chạy Dự toán GXD bị lỗi Run-time error ‘1004’ khi chạy phần mềm như sau:
Cách sửa lỗi Run-time error ‘1004’ an error occurred initializing the VBA libraites
Lý do lỗi: Lỗi này xảy ra do máy tính cài thiếu thư viện VBA.
Khắc phục: Cài bổ sung thư viện VBA là ổn. Nhiều lỗi khác cũng cài bổ sung như chỉ dẫn dưới đây sẽ hết lỗi.


Kích vào nút Start của Win7 (WinXP bạn tự suy diễn vì hơi khác 1 chút), chọn Control Panel.
Trong cửa sổ Control Panel hiện ra chọn Programs > Programs and Features. Trong cửa sổ hiện ra chọn mục Microsoft Office Professional Edition 2003 rồi chọn Change.

Cách sửa lỗi Run-time error ‘1004’ an error occurred initializing the VBA libraites

Bạn chọn Add or Remove Features để bổ sung lựa chọn trong Office. Ở bước tiếp theo bạn tích vào Choose advanced customization of applications. Bạn tiếp tục chọn vào Office Shared Features cuộn tìm tới mục Visual Basic for Applications chọn để tính năng này Run from My computer.
Cách sửa lỗi Run-time error ‘1004’ an error occurred initializing the VBA libraites
Chúc các bạn thành công.