Thầy cho em hỏi chút là bọn em làm công trình cầu có 1 đơn giá về hao phí:
Ví dụ Đóng cọc ván thép Larsen IV, L=12m, Khấu hao (1.17%x6th + 7%).
Cách tính khấu hao của họ ở đây là 1,17% nhân với 6 tháng thi công + 7%. Em không hiểu họ lấy các con số đó ở đâu. Em chỉ biết là hạng mục đó thi công 6 tháng thôi, còn các % thì em ko hiểu.
Bạn xem định mức số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng, Chương III công tác đóng, ép, nhổ cọc phần hướng dẫn áp dụng (ngay trang đầu tiên) sẽ thấy các con số này và cách tính.
Xin gửi bạn một số file bảng tính có thể liên quan (hơi cũ 1 chút) để tham khảo.

Chúc bạn thành công.