Thư viện

Đánh giá cao

 1. Bảng tính toán đơn giá tiền lương Theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 gửi anh em! vietbac
  Đơn giá nhân công trong QLXD theo TT 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015
 2. Phần mềm Dự toán GXD bản khóa mềm 32bit nguyentheanh
  phần mềm dự toán, dự toán gxd, bộ cài dự toán
 3. Phần mềm Dự toán GXD bản khóa cứng 32bit nguyentheanh
  du toan gxd, phan mem du toan, bo cai phan mem
 4. Phần mềm Đấu thầu GXD khóa cứng 32bit 15-5-2015 nguyentheanh
  Đấu thầu GXD đổi tên từ phần mềm Dự thầu GXD
 5. Phần mềm Đấu thầu GXD khóa cứng 64bit 15-5-2015 nguyentheanh
  Đấu thầu GXD đổi tên từ phần mềm Dự thầu GXD
 6. Phần mềm Đấu thầu GXD khóa mềm 64bit 15-5-2015 nguyentheanh
  Đấu thầu GXD đổi tên từ phần mềm Dự thầu GXD
 7. Phần mềm Đấu thầu GXD khóa mềm 32bit 15-5-2015 nguyentheanh
  Đấu thầu GXD đổi tên từ phần mềm Dự thầu GXD
 8. Phần mềm Dự toán GXD bản khóa cứng 64bit nguyentheanh
  phan mem du toan, du toan gxd
 9. Phần mềm Dự toán GXD bản khóa mềm 64bit nguyentheanh
  phan mem du toan, bo cai du toan gxd, du toan
 10. Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công nguyentheanh
  gia nhan cong, tien luong, chi phi nhan cong
 11. Dữ liệu đơn giá XDCT tỉnh An Giang Huonggianggxd
  Đơn giá An Giang, CSV An Giang
 12. Phần mềm Đấu thầu GXD SU40MK2 nguyentheanh
  phan mem dau thau, dau thau gxd, lap gia thau
 1. nguyentheanh

  Phần mềm Dự toán GXD bản khóa mềm 32bit 9.2plus

  phần mềm dự toán, dự toán gxd, bộ cài dự toán
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  375
  Cập nhật:
  20/6/15
 2. nguyentheanh

  Phần mềm Dự toán GXD bản khóa cứng 32bit 9.2plus

  du toan gxd, phan mem du toan, bo cai phan mem
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  426
  Cập nhật:
  20/6/15
 3. nguyentheanh

  Phần mềm Đấu thầu GXD khóa cứng 32bit 15-5-2015 SU40MK2

  Đấu thầu GXD đổi tên từ phần mềm Dự thầu GXD
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  112
  Cập nhật:
  16/5/15
 4. nguyentheanh

  Phần mềm Đấu thầu GXD khóa cứng 64bit 15-5-2015 SU40MK2

  Đấu thầu GXD đổi tên từ phần mềm Dự thầu GXD
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  72
  Cập nhật:
  16/5/15
 5. nguyentheanh

  Phần mềm Đấu thầu GXD khóa mềm 64bit 15-5-2015 SU40MK2

  Đấu thầu GXD đổi tên từ phần mềm Dự thầu GXD
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  62
  Cập nhật:
  16/5/15
 6. nguyentheanh

  Phần mềm Đấu thầu GXD khóa mềm 32bit 15-5-2015 SU40MK2

  Đấu thầu GXD đổi tên từ phần mềm Dự thầu GXD
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  79
  Cập nhật:
  16/5/15
 7. nguyentheanh
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  319
  Cập nhật:
  15/5/15
 8. nguyentheanh

  Phần mềm Dự toán GXD bản khóa mềm 64bit 9.2plus

  phan mem du toan, bo cai du toan gxd, du toan
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  289
  Cập nhật:
  15/5/15
 9. nguyentheanh
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  99
  Cập nhật:
  22/4/15
 10. vietbac

  Bảng tính toán đơn giá tiền lương Theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 gửi anh em! 2015-04-03

  Đơn giá nhân công trong QLXD theo TT 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015
  5/5, 2 bầu chọn
  Lượt tải:
  483
  Cập nhật:
  6/4/15
 11. Huonggianggxd
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  10
  Cập nhật:
  13/3/15
 12. nguyentheanh

  Phần mềm Đấu thầu GXD SU40MK2 2015-02-24

  phan mem dau thau, dau thau gxd, lap gia thau
  0/5, 0 bầu chọn
  Lượt tải:
  43
  Cập nhật:
  25/2/15