Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thuật ngữ Bảo lãnh tiền tạm ứng bằng Tiếng Anh

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Thuật ngữ: Bảo lãnh tiền tạm ứng có thể dùng: Advance Payment Bond hay Advance Payment Guarantee

Dịch thuật ngữ: Bảo lãnh tiền tạm ứng có thể dùng là Advance Payment Bond hay Advance Payment Guarantee

Bạn có thể tham khảo định nghĩa ở đây: http: //www.businessdictionary.com/definition/advance-payment-bond.html
 

Pluto

Thành viên mới
#2
Còn các thuật ngữ:
- Bảo lãnh thanh toán
- Tài sản cầm cố (dùng để vay tiền ngân hàng)
Mong thầy chỉ giúp.