Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD tỉnh Sóc Trăng năm 2013

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
#2
Công bố giá VLXD tỉnh Sóc Trăng tháng 3 năm 2013

Công văn Số: 03/SXD-CSXD ngày 10 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 

Attachments

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
#3
Công bố giá VLXD tỉnh Sóc Trăng tháng 4 năm 2013

Công văn Số: 04/SXD-CSXD ngày 04 tháng 05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 

Attachments