Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD tỉnh Đồng Nai năm 2013

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#7
Công bố giá VLXD tỉnh Đồng Nai tháng 7 năm 2013

Công bố giá VLXD tỉnh Đồng Nai tháng 7 năm 2013 của sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai theo công văn số: 1732/CBLS-SXD-STC ngày 26/08/2013
 

Attachments