Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD thành phố Đà Nẵng năm 2013

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#5
Công bố giá VLXD trên địa bạn tỉnh Đà Nẵng vào tháng 6 năm 2013

Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 6 năm 2013, theo công văn số 2508/SXD-KTXD ngày 08/07/2013
 

Attachments

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng