Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Dữ liệu phần sửa đổi và bổ sung định mức 1091, 1172 và 1173 của Bộ Xây dựng

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Gửi các đồng nghiệp phần dữ liệu sửa đổi, bổ sung định mức 1091, 1172 và 1173
Chúc thành công!
 

Attachments

Last edited by a moderator: