Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD tỉnh Bạc Liêu năm 2013

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#6
Công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị xây dựng tháng 6 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 15/8/2013, Sở Xây dựng có Văn bản số 604/SXD-QLXD về việc công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công tháng 6 năm 2013.
 

Attachments