Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Dữ liệu .csv đơn giá xây lắp đường dây theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009. Định mức 6061

Status
Không mở trả lời sau này.

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Dữ liệu csv theo đơn giá số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009

Cơ sở dữ liệu .csv đơn giá xây lắp đường dây tải điện ban hành kèm theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009 của Bộ Công thương. Bộ đơn giá xây dựng trên cơ sở định mức ban hành kèm theo quyết định số 6061 của Bộ Công thương.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.