Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Đá mồ côi dịch sang tiếng Anh là gì?

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Khi dịch định mức, đơn giá công tác khoa vào đá mồ côi, em tra cứu định dịch Đá mồ côi (dạng đá cuội lớn) là headstone (trong từ điển kỹ thuật). Nhưng có người nói headstone cũng là đá tảng to nhưng dùng từ đó e bị nhầm với cái ........bia mộ.
Em hỏi một anh trong phòng, anh ý bảo là "Discontinuous stone", nhưng nghe có vẻ không ổn vì Discontinuous stone Đá bị gãy đoạn rùi....
Từ Orphan stone: Đá mồ côi thì giống như là cái tiểu thuyết "Thung lũng đá mồ côi" chắc không dùng cho xây dựng được :)
Tìm được từ Boulder cũng có nghĩa là đá cuội lớn. Không biết có phải là cái đá mồ côi đó không.

Tình cờ mình đọc được câu này trong bộ đề TOEIC. "When the boulders are made of rock is diiferent from the bed rock which they or the soil of the field rests, they are called erratics."
Cho nên đá mồ côi có thể dịch là erratics rock.