Terms and rules

Nhà cung cấp (chúng tôi) dịch vụ cung cấp bởi trang web này (Dịch vụ) không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung của thành viên (Nội dung). Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Bạn phải đồng ý không sử dụng Dịch vụ để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung mà có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, thư rác hay thư có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung người lớn (đồi trụy), có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, kích động hành vi phạm pháp hoặc bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép Chúng tôi không độc quyền, sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình.

Tuyêt đối tuân thủ luật bản quyền, luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam cũng như quốc tế. Nên ghi rõ nguồn, thông tin trích dẫn trong bài viết của bạn. Ghi rõ nguồn khi trích dẫn, đăng tải lại các bài viết, thông tin, tài liệu có nguồn từ hệ thống web http://dutoangxd.vn ở những nơi khác.

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Không đăng tải các thông tin, dịch vụ về đào tạo, các phần mềm có cạnh tranh trực tiếp với Công ty CP Giá Xây Dựng - đơn vị cung cấp nguồn tài chính, kỹ thuật, nhân lực để duy trì website này.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ.

Top Bottom