Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Vật tư, thiết bị hệ thống M&E

Điện và chống sét

Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Thang máy và thang cuốn

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Cấp thoát nước

Threads
29
Messages
29
Threads
29
Messages
29

CCTV, camera, an ninh

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Top Bottom