Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Vật tư, thiết bị hệ thống M&E

Phòng cháy chữa cháy

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Điện và chống sét

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Thang máy và thang cuốn

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Cấp thoát nước

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

CCTV, camera, an ninh

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Thông gió và điều hòa không khí

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Âm thanh, ánh sáng, cách âm nhiệt

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top Bottom