Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Văn bản về lập dự toán công trình

Các văn bản hướng dẫn, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chính phủ

Các văn bản liên quan đến đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ.
Chủ đề
105
Bài viết
135
Chủ đề
105
Bài viết
135

Bộ Xây dựng

Các văn bản về đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng.
Chủ đề
113
Bài viết
718
Chủ đề
113
Bài viết
718
Top Bottom