Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Legal documents, Standards, Codes, Specifications

Văn bản, tiêu chuẩn, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật
H
Trả lời
2
Đọc
3K
hieu78hn
Trả lời
6
Đọc
3K
Ha Hung
T
Trả lời
1
Đọc
2K
lttanthanh
L
Trả lời
0
Đọc
4K
lanfang2010
I
Trả lời
2
Đọc
2K
huyson -cpc
Top Bottom