Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Legal documents, Standards, Codes, Specifications

Văn bản, tiêu chuẩn, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật
Trả lời
10
Đọc
7K
songdajurong
X
Trả lời
2
Đọc
4K
quang_hn
D
Trả lời
1
Đọc
2K
dthanhtung85
I
Trả lời
1
Đọc
2K
dthanhtung85
T
Trả lời
0
Đọc
2K
tinhnhubagia
Trả lời
11
Đọc
8K
dthanhtung85
B
Trả lời
2
Đọc
5K
cruella
K
Trả lời
1
Đọc
2K
gahen
L
Trả lời
2
Đọc
3K
tamtranminh
N
Trả lời
0
Đọc
2K
ndhungxd
N
Trả lời
0
Đọc
2K
ndhungxd
Top Bottom