Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Legal documents, Standards, Codes, Specifications

Văn bản, tiêu chuẩn, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật
B
Trả lời
2
Đọc
3K
ngoctam929
L
Trả lời
20
Đọc
9K
melissa
Q
Trả lời
0
Đọc
2K
qalehoang
L
Trả lời
0
Đọc
2K
lqmmanh
T
Trả lời
5
Đọc
7K
mytham108
L
Trả lời
6
Đọc
6K
qtram250174
Top Bottom