Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Legal documents, Standards, Codes, Specifications

Văn bản, tiêu chuẩn, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật
B
Trả lời
2
Đọc
2.774
ngoctam929
L
Trả lời
18
Đọc
7.254
minhhang28102008
L
Trả lời
20
Đọc
8.105
melissa
Q
Trả lời
0
Đọc
1.525
qalehoang
L
Trả lời
0
Đọc
1.661
lqmmanh
T
Trả lời
5
Đọc
6.281
mytham108
L
Trả lời
6
Đọc
5.102
qtram250174