Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Glossaries, Terminologies and Terms

Thuật ngữ chuyên ngành
N
Trả lời
1
Đọc
1.748
brokerhanoi
K
Trả lời
10
Đọc
6.080
art72
B
Trả lời
1
Đọc
2.260
ndhao123
C
Trả lời
0
Đọc
2.232
chaunghich
Trả lời
12
Đọc
6.923
candy_vu2001