Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng các thời điểm phục vụ xây dựng đơn giá, điều chỉnh dự toán
V
Trả lời
8
Đọc
25.061
minhitea
T
Trả lời
11
Đọc
9.702
tritamgtvt
V
Trả lời
3
Đọc
3.285
VINAVICO
M
Trả lời
2
Đọc
3.755
kien_ngo
N
Trả lời
5
Đọc
3.950
NHUẬN NGỌC
D
Trả lời
0
Đọc
2.591
damvantai