Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Excel chuyên ngành dự toán, khối lượng

Lập trình VBA, Macro4

Tự động hóa tính toán, thiết kế với VB, VBA, Macro 4 trong Excel.
Chủ đề
7
Bài viết
14
Chủ đề
7
Bài viết
14
Top Bottom