Dữ liệu giá và chi phí xây dựng công trình

Định mức dự toán

Chủ đề
166
Bài viết
374
Chủ đề
166
Bài viết
374

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán

Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của các địa phương.
Chủ đề
100
Bài viết
964
Chủ đề
100
Bài viết
964

Chỉ số giá, suất vốn đầu tư

Chủ đề
31
Bài viết
32
Chủ đề
31
Bài viết
32

Cước vận chuyển

Chủ đề
56
Bài viết
247
Chủ đề
56
Bài viết
247

Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng các thời điểm phục vụ xây dựng đơn giá, điều chỉnh dự toán
Chủ đề
39
Bài viết
126
Chủ đề
39
Bài viết
126

Đơn giá đất

Chủ đề
47
Bài viết
215
Chủ đề
47
Bài viết
215
Top Bottom