Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức dự toán

Trả lời
2
Đọc
1.551
tuan7788
Trả lời
2
Đọc
2.338
an12a3
Trả lời
0
Đọc
1.159
thuylinhqlda
Trả lời
0
Đọc
1.271
quocqvq
Trả lời
1
Đọc
1.490
quanpcc
Trả lời
6
Đọc
3.652
mitom_boy2005