Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức dự toán

Trả lời
0
Đọc
11K
S
Trả lời
4
Đọc
3K
sun_shine_sea2
V
Trả lời
0
Đọc
2K
vgh32004
S
Trả lời
0
Đọc
2K
son24namha
Top Bottom