Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Dữ liệu giá và chi phí xây dựng công trình

Định mức dự toán

Threads
167
Bài viết
367
Threads
167
Bài viết
367

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán

Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của các địa phương.
Threads
80
Bài viết
770
Threads
80
Bài viết
770

Giá ca máy và thiết bị thi công

Threads
72
Bài viết
309
Threads
72
Bài viết
309

Cước vận chuyển

Threads
56
Bài viết
249
Threads
56
Bài viết
249

Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng các thời điểm phục vụ xây dựng đơn giá, điều chỉnh dự toán
Threads
39
Bài viết
126
Threads
39
Bài viết
126

Đơn giá đất

Threads
47
Bài viết
215
Threads
47
Bài viết
215
T
Trả lời
0
Đọc
21.119
thinhvuonghouse
T
Trả lời
0
Đọc
21.022
thinhvuonghouse