Công bố giá từ 2017 về trước

Nơi lữu trữ các tài liệu thông báo giá từ năm 2005 trở về trước của các địa phương trong cả nước.

Năm 2015

Chủ đề
117
Bài viết
135
Chủ đề
117
Bài viết
135

Năm 2016

Công bố giá vật liệu và dữ liệu giá chạy trong phần mềm GXD
Chủ đề
28
Bài viết
58
Chủ đề
28
Bài viết
58

Năm 2014

Chủ đề
66
Bài viết
66
Chủ đề
66
Bài viết
66

Năm 2013

Chủ đề
52
Bài viết
230
Chủ đề
52
Bài viết
230

Năm 2012

Chủ đề
23
Bài viết
31
Chủ đề
23
Bài viết
31

Năm 2010

Chủ đề
66
Bài viết
448
Chủ đề
66
Bài viết
448

Năm 2009

Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2009 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước.
Chủ đề
71
Bài viết
434
Chủ đề
71
Bài viết
434

Năm 2008

Công bố giá, thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2008 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước được sắp xếp theo từng địa phương.
Chủ đề
69
Bài viết
476
Chủ đề
69
Bài viết
476

Năm 2007

Nơi chứa các Công bố giá, Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2007 được phân loại theo từng địa phương trong cả nước.
Chủ đề
45
Bài viết
163
Chủ đề
45
Bài viết
163

Năm 2006

Nơi lưu trữ thông báo giá năm 2006 của các địa phương trong cả nước.
Chủ đề
33
Bài viết
88
Chủ đề
33
Bài viết
88
Top Bottom