Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá từ 2017 về trước

Nơi lữu trữ các tài liệu thông báo giá từ năm 2005 trở về trước của các địa phương trong cả nước.

Năm 2016

Công bố giá vật liệu và dữ liệu giá chạy trong phần mềm GXD
Threads
28
Messages
58
Threads
28
Messages
58

Năm 2015

Threads
117
Messages
135
Threads
117
Messages
135

Năm 2014

Threads
66
Messages
66
Threads
66
Messages
66

Năm 2013

Threads
52
Messages
230
Threads
52
Messages
230

Năm 2012

Threads
23
Messages
31
Threads
23
Messages
31

Năm 2010

Threads
66
Messages
448
Threads
66
Messages
448

Năm 2009

Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2009 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước.
Threads
71
Messages
432
Threads
71
Messages
432

Năm 2008

Công bố giá, thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2008 của Liên sở các tỉnh, thành trong cả nước được sắp xếp theo từng địa phương.
Threads
69
Messages
476
Threads
69
Messages
476

Năm 2007

Nơi chứa các Công bố giá, Thông báo giá vật liệu xây dựng năm 2007 được phân loại theo từng địa phương trong cả nước.
Threads
45
Messages
163
Threads
45
Messages
163

Năm 2006

Nơi lưu trữ thông báo giá năm 2006 của các địa phương trong cả nước.
Threads
33
Messages
88
Threads
33
Messages
88