Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Cơ sở Dữ liệu lập dự toán

Dữ liệu chuyên ngành

Các bộ Csv định mức, đơn giá do các Bộ có xây dựng chuyên ngành công bố: Đường dây, trạm biến áp, bưu chính viễn thông, văn hóa...
Threads
26
Bài viết
74
Threads
26
Bài viết
74

Đơn giá xây dựng cơ bản

Bao gồm dữ liệu về phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa.
Threads
2
Bài viết
3
Threads
2
Bài viết
3

Công ích đô thị

Dữ liệu Ccs lập dự toán công ích đô thị: Công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, thoát nước
Threads
14
Bài viết
30
Threads
14
Bài viết
30