Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức dự toán

D
Trả lời
0
Đọc
1.466
diegoqt
T
Trả lời
1
Đọc
1.850
tranthetai79
N
Trả lời
2
Đọc
5.199
T
Trả lời
4
Đọc
2.278
Thuangsxd
V
Trả lời
3
Đọc
1.985
nhaxaydung
D
Trả lời
2
Đọc
2.477
hiendinh