Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức dự toán

Trả lời
0
Đọc
10.927
Trả lời
0
Đọc
10.957
S
Trả lời
4
Đọc
2.443
sun_shine_sea2
V
Trả lời
0
Đọc
1.867
vgh32004
S
Trả lời
0
Đọc
1.616
son24namha
X
Trả lời
3
Đọc
5.133
dongsct
N
Trả lời
0
Đọc
1.393
nhattan244