Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

TIẾNG ANH DỰ TOÁN, KHỐI LƯỢNG

Construction project management

Quản lý dự án xây dựng
Threads
16
Messages
92
Threads
16
Messages
92

Civil Engineer books, articles, magazines

Sách, báo, tạp chí xây dựng
Threads
75
Messages
314
Threads
75
Messages
314

Legal documents, Standards, Codes, Specifications

Văn bản, tiêu chuẩn, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật
Threads
70
Messages
236
Threads
70
Messages
236

Glossaries, Terminologies and Terms

Thuật ngữ chuyên ngành
Threads
122
Messages
593
Threads
122
Messages
593
Top Bottom