Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

TIẾNG ANH DỰ TOÁN, KHỐI LƯỢNG

Construction project management

Quản lý dự án xây dựng
Chủ đề
16
Bài viết
92
Chủ đề
16
Bài viết
92

Civil Engineer books, articles, magazines

Sách, báo, tạp chí xây dựng
Chủ đề
75
Bài viết
315
Chủ đề
75
Bài viết
315

Legal documents, Standards, Codes, Specifications

Văn bản, tiêu chuẩn, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật
Chủ đề
70
Bài viết
236
Chủ đề
70
Bài viết
236

Glossaries, Terminologies and Terms

Thuật ngữ chuyên ngành
Chủ đề
122
Bài viết
594
Chủ đề
122
Bài viết
594
Top Bottom