PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công năm 2010DutoanGXD
02-06-2010, 09:38 PM
Gửi các bạn tham khảo file hướng dẫn điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công năm 2010 trên địa bàn TP.Hà Nội. File này do thành viên beck lập dựa trên tinh thần công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng. Dựa vào cách tính này có thể áp dụng cho các tỉnh thành khác.

Câu hỏi: Theo tôi biết chưa có thông tư hướng dẫn về vấn đề này, vậy mình làm dự toán mời thầu áp dụng có được không vậy?

Trả lời: Kể từ khi Nghị định 99/2007/NĐ-CP rồi sau đó thay thế bằng Nghị định 112/2009/NĐ-CP và bây giờ theo thông tư 05/2010/TT-BXD và công văn số 920/BXD-KTXD thì Bộ Xây dựng sẽ không ban hành các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán nữa. Bộ Xây dựng chỉ ra các văn bản hướng dẫn phương pháp, còn việc triển khai là do các Sở, Ban, Ngành, Chủ đầu tư, nhà thầu. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể tự xây dựng Định mức, đơn giá, bảng giá ca máy, các hệ số điều chỉnh Nhân công, MTC miễn sao hợp lý và mình bảo vệ được cách tính của mình, trình người có thẩm quyền cho phép áp dụng.

nguyentheanh
09-06-2010, 12:33 PM
File nói trên của beck mới tính giá ca máy cho từng loại máy và hệ số điều chỉnh cho từng loại máy. Đính kèm bài này là 1 file khác của beck tính hệ số MTC chung cho tất cả các máy theo phương pháp bình quân gia quyền.

Lý luận của phương pháp:
+ Việc điều chỉnh hệ số máy thi công dựa trên việc điều chỉnh chi phí nhiên liệu và chi phí tiền lương thợ lái máy do đó ta chọn chỉnh chi phí nhiên liệu và chi phí tiền lương thợ lái máy làm số gia.
- Lấy cách tính này áp dụng thử cho thời điểm năm 2009 và so sánh với kết quả của Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội và thấy rằng kết quả là hợp lý (Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND chỉ điểu chỉnh chi phí tiền lương thợ lái máy, không điều chỉnh chi phí nhiên liệu nên chỉ chọn chi phí tiền lương thợ lái máy làm số gia).
- Áp dụng phương pháp cho thời điểm năm 2010 (điều chỉnh cả chi phí nhiên liệu và chi phí tiền lương thợ lái máy) ta có được các hệ số MTC.

DuthauGXD
09-06-2010, 01:12 PM
Câu hỏi: Tôi có một băn khoăn nhỏ thôi: phương pháp bình quân gia quyền theo chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong file tính năm 2009 cho kết quả phù hợp với Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008, nhưng vì chỉ áp dụng cho điều khiển tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy mà không áp dụng cho điều chỉnh nhiên liệu trong giá ca máy. Vậy thì phương pháp gia quyền cả tiền lương thợ điều khiển và nhiên liệu trong giá ca máy áp dụng cho file tính toán năm 2010 còn đúng nữa không? Dựa vào cơ sở nào để có thể khẳng định phương pháp này là hoàn toàn phù hợp?

Trả lời:
Có thể khẳng định phương pháp bình quân gia quyền chỉ là 1 phương pháp gần đúng để chọn ra được 1 hệ số phù hợp thôi. Không có phương pháp nào cho ra 1 kết quả chính xác tuyệt đối để được gọi là chính xác tuyệt đối hay hoàn toàn phù hợp ở đây cả. Phương pháp đúng nhất là áp dụng cho từng loại máy riêng lẻ còn khi áp dụng 1 hệ số chung cho tất cả các máy thì phải chấp nhận nhưng sai số không tránh khỏi.
Hiện tại không đơn vị nào ban hành 1 hệ số chung cho tất cả các máy. File chia sẻ ở đây chỉ là 1 phương pháp tạm coi là gần đúng nhất cho việc tính toán nên 1 hệ số chung để các bạn tham khảo. Phương pháp này đã được kiểm chứng bằng cách so sánh với QĐ 57. Hạn chế là QĐ 57 không điều chỉnh giá nhiên liệu nên việc điều chỉnh cả nhiên liệu và lương thợ lái máy như file 2010 vẫn làm nhiều người không yên tâm. Tuy nhiên, theo công thức tính giá ca máy thì chi phí nhiên liệu và chi phí tiền lương thợ lái máy là 2 thành phần trong giá ca máy và nó có vai trò như nhau, vì vậy việc điều chỉnh hệ số máy có cả 2 thành phần tham gia như file 2010 cũng tương đối giống như chỉ có 1 thành phần như file 2009.
- Một cách gần đúng mình đã thử điều chỉnh cả chi phí nhiên liệu trong file 2009 và cho kết quả gần sát với kết quả trong TT05/2009 (cao hơn 1 chút là do TT05/2009 áp dụng cho tất cả các máy trên các tỉnh thành, còn file này mình chỉ tính cho khu vực Hà Nội).
Các bạn có thể tự kiểm tra và tự rút cho mình những kết luận.

nguyentheanh
10-06-2010, 11:06 AM
Cũng vẫn theo phương pháp như trên file đính kèm bài viết này tính hệ số điều chỉnh dự toán cho máy thi công phần khảo sát để bạn nào làm về phần khảo sát có thể tham khảo.

Câu hỏi:
Theo cách tính của BECK mới điều chỉnh được phần nhiên liệu cho máy, còn nhân công lái máy thì điều chính như thế nào? Nếu nhân công lái máy được tính theo hệ số với bậc nhân công thì rất dễ. nhưng được tính thành tiền cụ thể thì bù như thế nào? Nếu tính theo công thức nhân chéo thì có hợp lý không? (Thành tiền NC * 730 / 350).

Trả lời:
Đối với bảng giá ca máy phần Xây dựng, lắp đặt thì đã điều chỉnh lương thợ lái máy rồi, còn đối với bảng giá ca máy phần khảo sát thì không phải điều chỉnh lương thợ lái máy nữa vì đối với công tác khảo sát lương thợ lái máy đã được tính trong chi phí nhân công của đơn giá khảo sát xây dựng (tham khảo các bộ đơn giá khảo sát).
Việc điều chỉnh nhân công bằng cách nhân chéo như bạn đề cập hoàn toàn đúng khi cùng sử dụng cùng 1 mặt bằng bảng lương theo Nghị định 205, điều này đã được hướng dẫn trong các thông tư điều chỉnh trước đây. Bạn có thể tách ra thành các hệ số và cấp bậc cụ thể để so sánh kết quả.

Câu hỏi:
Cho tôi hỏi với cách tính của beck về hệ số xe máy năm 2009 thì có khác gì so với cách tính của Bộ Xây dựng ở Thông tư 05/2009?

Trả lời:
File của beck lập dựa trên bảng giá ca máy của Hà Nội. Trong file năm 2009 beck chỉ điều chỉnh phần lương thợ lái máy để cho phù hợp với hệ số trong quyết định 57 của Hà Nội. Hệ số này thấp hơn hệ số trong TT05 là vì TT05 đã điều chỉnh cả lương thợ lái máy và gía nhiên liệu đến thời điểm 1/1/2009.

Daotaonghiepvu
18-06-2010, 12:28 PM
Một số ý nhỏ trao đổi để tiếp tục xây dựng chủ đề này:

- Trong cách tính này mặc nhiên đã coi tất cả hao phí ca máy của các máy là như nhau, tức là chi phí nhân và máy chọn làm quyền số đều là của 1 ca máy đối với tất cả các loại máy. Thực tế không phải toàn bộ các máy này đều tham gia thi công 1 công trình (dự án), mà có tham gia thì số hao phí ca máy của từng loại sẽ khác nhau, cả 2 trường hợp này sẽ dấn tới quyền số thực sai khác với bảng tính, khi quyền số thay đổi => hệ số thay đổi. Theo tôi cần phải tính thêm ảnh hưởng của các nhóm máy, nhưng cái khó là ở chỗ không có số liệu để xác định chỉ tiêu này.
- Trong bảng tính ra phần chi phí máy thi công và nhân công (mục Hệ số MTC bình quân ra quyền) khác với chi phí máy thi công, nhân công tính theo thực tế (chi phí trong QĐ56 + bù chênh lệch). Vậy sự sai khác này có ảnh hưởng tới kết quả không?
- Chi phí máy theo QĐ 56 theo bạn tính là chưa tính tới chi phí năng lượng nhiên liệu phụ, vì vậy mặc nhiên đã xem nhiên liệu phụ là không thay đổi, nếu phần này nhỏ thì sẽ không ảnh hưởng gì nhưng nếu lớn thì sẽ ảnh hưởng.
- Thực ra việc tìm ra một hệ số chung cho tất cả các công trình không thể chính xác được, hệ số đó chỉ là một số gần đúng, ngay cả hệ số điều chỉnh trong các thông tư của Bộ trước kia cũng chỉ là gần đúng.
- Để điều chỉnh chính xác chi phí máy đối với từng công trình là việc có thể thực hiện được: Tốt nhất thực hiện theo cách bù chênh lệch giá ca máy tương tự cách tính bù chênh lệch chi phí vật liệu mà Dự toán GXD đã lập trình hoặc tính ra một hệ số bằng cách áp dụng công thức điều chỉnh giá FIDIC.

Daotaonghiepvu
21-06-2010, 11:59 AM
Xin giới thiệu các bạn công thức điều chỉnh giá theo FIDIC. Công thức này cũng có trong thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong xây dựng.
Khi bạn đọc công thức bạn cũng sẽ thấy được rằng đây cũng chỉ là 1 phương pháp tính gần đúng dựa trên các số liệu thống kê về chỉ số giá. Bạn có thể vào diễn đàn giaxaydung.vn tìm và tải file Hợp đồng FIDIC.


http://files.myopera.com/hoailinhgxd/albums/3591062/Cong%20thuc%20dieu%20chinh%20gia%20theo%20FIDIC.JP G- Chúng ta có thể đây áp dụng công thức đó nhưng phải biến cái công thức đó vào trường hợp của mình. Tôi chỉ nói là nó chính xác cho từng công trình không nói là cho tất cả nhé. Các bạn có thể kiểm chứng, nhưng có một lưu ý nhỏ là các thành phần biến đổi, không biến đổi phải được chọn đúng, hợp lý và trong trường hợp này nên sử dụng tỷ lệ (đơn giá tại thời điểm tính toán/đơn giá thời điểm gốc) thay cho chỉ số giá (vì chỉ số giá đôi khi không cụ thể như mình cần).

- Ngoài tiền lương và nhiên liệu trong giá ca máy còn có các thành phần chi phí chiếm tỷ trọng lớn: khấu hao, chi phí khác, chi phí sửa chữa. Trong cách tính toán của beck chưa đề cập đến các thành phần đó, vì vậy vai trò của các thành phần này chưa có ảnh hưởng vào việc tìm ra các hệ số điều chỉnh, như vậy là chưa được hợp lý.

- Theo cách tính của Beck cuối cùng thì hệ số điều chỉnh sẽ có dạng:
k= (tổng nhân công thời điểm t + tổng nhiên liệu năng lượng thời điểm t)/(tổng nhân công thời điểm gốc + tổng nhiên liệu năng lượng thời điểm gốc )
Chưa cần biết là bạn chọn quyền số thế nào, rồi quy đổi thế nào, theo tôi thì tôi thấy hệ số điều chỉnh tính theo cách đó chưa thể được coi là hợp lý được.

- Bây giờ đã có Thông tư 06/2010. Trong đó có nói về điều chỉnh chi phí máy, nhưng trong đó cũng không có cách tương tự như của bạn nêu. Tôi không có ý phản bác, chỉ muốn xem cái nào hợp lý, và cùng trao đổi nghiên cứu để tìm ra giải pháp tốt hơn mà thôi. Bạn có thể thử cách của beck đối với từng nhóm máy khác nhau như vậy sẽ thấy được khoảng cách gần đúng đó là thế nào? có chấp nhận được không?

Daotaonghiepvu
21-06-2010, 02:29 PM
Xác định hệ số điều chỉnh máy thi công do sự biến động giá nhiên liệu, năng lượng và nhân công
* Gọi G0, Gt là chi phí máy thi công trong dự toán (thanh toán,..) tính theo đơn giá gốc và tính tại thời điểm t (thời điểm xác nhận để tính dự toán hoặc thanh toán,..)
* Gọi TL, X, D, Đ, K là chi phí tiền lương, xăng, dầu điezel, Điện và các khoản chi phí khác trong chi phí máy
* Chi phí máy G0 được xác định theo công thức:
G0 = TL0 + X0 + D0 + Đ0 + K0
*Chi phí máy Gt được xác định theo công thức:
Gt = TLt+ Xt + Dt + Đt + Kt
(Trong trường hợp xác định hệ số điều chỉnh do biến động chi phí nhân công, nhiên liệu thì coi như K là không đổi, tức là Kt = K0)
* Gọi Km là hệ số điều chỉnh chi phí máy ta có
Km = Gt/G0 =(TLt + Xt + Dt + Đt + Kt )/G0
= (TLt/TL0).(TL0/G0) +(Xt/X0).(X0/G0) +(Dt/D0).(D0/G0) +(Đt/Đ0).(Đ0/G0) + K0/G0
Đặt : a = TL0/G0; b= X0/G0 ; c= D0/G0; d = Đ0/G0 và e = K0/G0
Ta có :
Km = a.(TLt/TL0) + b.(Xt/X0) + c.(Dt/D0)+d.(Đt/Đ0) + e

* Gọi LTT, GX, GD, GĐ lần lượt là mức lương tối thiểu, giá xăng, giá dầu và giá điện
Ta dễ dàng chứng minh được: TLt/TL0 = LTTt/ LTT0; Xt/X0 = GXt/GX0; Dt/D0 = GDt/GD0; Đt/Đ0 = GĐt/GĐ0
Do đó ta có:
Km = a.(LTTt/LTT0) + b.(GXt/GX0) + c.(GDt/GD0)+d.(GĐt/GĐ0) + e
(Công thức này tương tự như công thức điều chỉnh giá trong FIDIC)

* Trong chương trình dự toán đã có cho ra hao phí ca máy của các loại máy, dựa vào đó có thể xác định các hệ số trên thông qua việc lập thêm các bảng tính toán có liên quan. Hoặc là có thể một lúc nào đó, một ai đó có thể tạo thêm các macro để tính toán phần này rồi add thêm vào chương trình dự toán, lúc đó chỉ cần chạy chương trình dự toán và đưa giá nhiên liệu, nhân công tại thời điểm cần tính toán vào (tương tự như đưa giá vật tư để tình chênh lệch vật tư) phần mềm sẽ tự động tính toán hệ số điều chỉnh rồi cập nhật vào trong bảng tổng hợp chi phí.

* Đây có lẽ chỉ là một trong những cách để điều chỉnh chi phí máy, chưa chắc nó đã có nhiều ý nghĩa lắm, tùy thuộc vào mục đích mà mỗi người mà cách nào được sử dụng. Dù là sử dụng cách trên để tìm hệ số điều chỉnh hay là sử dụng cách điều chỉnh trực tiếp bằng cách tính chênh lệch nhiên liệu, nhân công thì có một yêu cầu nho nhỏ lúc này là các bác lập trình phần mềm dự toán cần phải bổ sung thêm các bảng tính toán phù hợp vào các chương trình dự toán, như vậy anh em sẽ đỡ mệt hơn!

* Mỗi công trình sẽ có các chủng loại máy (nhóm máy) được sử dụng nhiều ít khác nhau, mỗi nhóm máy lại có tỷ trọng các thành phần chi phí khác nhau. Do đó, việc xác định một hệ số điều chỉnh chung cho tất cả các loại công trình sẽ không hợp lý bằng việc xác định cho từng công trình. Trên đây là ý kiến của riêng mình, mời các bạn cho ý kiến thêm ạ.

Daotaonghiepvu
21-06-2010, 04:34 PM
- Các bạn cũng chú ý về thuật ngữ: "chính xác cho từng loại máy" và "chính xác cho từng công trình". Khi đã nói đến tỷ trọng các thành phần chi phí cho 1 công trình cụ thể là ta đã đề cập đến cách tính trung bình (dù là trung bình cộng hay bình quân gia quyền), mà khi đã đề cập đến vấn đề trung bình thì cách tính sẽ chỉ là phương pháp gần đúng mà thôi, không thể gọi là chính xác cho từng công trình được.
- Theo cách lập của bạn daotaonghiepvu thì cũng đã coi các thành phần chi phí khác (Sửa chữa, khấu hao...) là không đổi vậy cần phải nghiên cứu hoàn thiện thêm.
- Công thức ở trên có cái rất là hay biến đổi những cái theo thông lệ quốc tế thành những cái rất riêng phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Nhưng nếu vận dụng nó để tính cho cả công trình thì cũng lại chỉ là 1 phương pháp gần đúng, không thể gọi là chính xác đươc. Còn nếu tính cho từng loại máy cụ thể thì đồng ý là phương pháp này chính xác, nhưng nếu chỉ để tính cho từng loại máy thì có lẽ không cần sử dụng đến 1 công thức phức tạp thế (bởi các cán bộ nghiệp vụ không phải ai cũng hiểu hết được).

- Cái công thức mà tác giả đưa ra với cái cách bù trừ trực tiếp nó cho một kết quả như nhau. Vì biến đổi từ cách tính trực tiếp để tìm ra hệ số điều chỉnh và cái hệ số đó tính cho toàn bộ công trình chứ không tính cho một máy hay nhóm máy (G là chi phí máy chứ không phải đơn giá ca máy). Vì để tìm ra tỷ trọng các nhóm máy là khá khó khăn và điều đó cũng không cần thiết.
- Cái công thức trong phương pháp điều chỉnh trực tiếp của thông tư 06/2010 chính là cái chi phí máy Gt, được thêm G0, rồi biến đổi để tìm được hệ số điều chỉnh. Có điều là chi phí năng lượng nhiên liệu được tách các thành phần cụ thể là: xăng, dầu, điện để áp giá vào công thức chứ không sử dụng chỉ số giá (chỉ số giá chịu ảnh hưởng của cơ cấu hàng hóa dùng để tính toán, mình không muốn bị ảnh hưởng bởi yếu tố đó nên tách ra). Phép biến đổi đó làm đơn giản hóa vấn đề (chỉ số giá khó hiểu hơn là giá cụ thể của từng mặt hàng).
- Trong trường hợp nếu chỉ điều chỉnh về nhân công và năng lượng nhiên liệu thì các thành phần khác (khấu hao, sửa chữa, chi phí khác,...) không đổi. Nó vẫn góp mặt trong việc tạo nên hệ số (e)- một thành phần tạo nên hệ số điều chỉnh, không mâu thuẫn với những gì đã đề cập.
- Nếu được cập nhật vào phần mềm Dự toán GXD thì quá tốt.

levinhxd
27-06-2010, 10:49 AM
Hiện nay, nhiều cá nhân, cơ quan hay doanh nghiệp vẫn thắc mắc về cách điều chỉnh Nhân công, Máy thi công theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 97/2009/NĐ-CP. Và ý tưởng hỏi Bộ Xây dựng để được giải đáp cụ thể hơn vẫn có trong đầu của các lãnh đạo.
Thực ra thì không nên hỏi Bộ Xây dựng làm gì cả, vì Công văn 920/BXD đã nêu việc cho phép điều chỉnh dự toán từ 1/1/2010. Còn việc hướng dẫn điều chỉnh cụ thể như thế nào thì lại do các Tập đoàn, các Sở vv... thực hiện
Các bạn có thể tải văn bản trả lời của BXD ở dưới để biết chi tiết câu trả lời!
Và tôi dám chắc, nếu có ai đó hỏi nữa, BXD vẫn chỉ trả lời như thế! :D

phongnha
05-07-2010, 03:43 PM
Các bạn đang tính toán tìm mọi cách để đưa ra một hệ số điều chỉnh giá ca máy cho đúng nhất, có điều đây là sự đi trước thời đại khá xa (mặc dù đã có quy định hiện hành), chắc phải khá lâu nữa mặt bằng xã hội mới chấp thuận được, hệ số tính toán ở trênchỉ là tương đối, sẽ dễ dàng đối với Chủ đầu tư hiểu, giỏi và dám quyết, rất khó bảo vệ trước chủ đầu tư tầm tầm (mà cái này nhiều).
Cách bù giá ca máy theo Thông tư 06/2010/TT-BXD mà Dự toán GXD đã giải quyết là chuẩn và thuyết phục đối với mọi đối tượng.

Ngoài ra các bạn cũng nên xem thêm công văn 920/CV-BXD ngày 25/5/2010 của Bộ xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiều từ ngày 1/1/2010. Theo như công văn Chủ đầu tư là người quyết định có trách nhiệm hướng dẫn, điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình cho phù hợp với thời điểm hiện tại và Bộ Xây dựng cũng không đưa ra hệ số điều chỉnh như trước nữa.

phongnha
05-07-2010, 05:33 PM
- Theo thông tư hướng dẫn lập giá ca máy, có quy định chi phí nhiên liệu phụ (dầu, mỡ động cơ) so với nhiên liệu chính (xăng 3%, dầu 5%, điện 7%). Phương pháp ở trên còn 1 vấn đề là khi tính bù giá nhiên liệu chưa nhân với tỷ lệ nhiên liệu phụ, kết quả là tính bù giá nhiên liệu.

- Theo Thông tư 07/2007/TT-BXD, 06/2010/TT-BXD giá ca máy có cả chi phí nhiên liệu phụ (dầu, nhớt động cơ) phụ thuộc và chi phí nhiên liệu chính (xăng, dầu diesel, điện) theo tỷ lệ như sau: 3% nếu máy chạy xăng; 5% nếu chạy dầu diesel; 7% nếu chạy điện. Theo đó nhiên liệu chính thay đổi giá thì nhiên liệu phụ cũng thay đổi, nên phải bù giá. Mà thực tế dầu nhớt cũng thay đổi theo giá thị trường (xăng dầu tăng thì dầu nhớt cũng tăng). Có một khó khăn là việc bù giá chỉ tính đến khi có sự chênh lêch về giá, nhà thầu khó có thể chứng minh vật liệu phụ là những loại vật liệu gì và nó tăng giá thế nào, căn cứ, cơ sở. Đây là 1 vấn đề còn nhiều tranh cãi, không phải chỉ nguyên vật liệu phụ trong giá ca máy mà còn là vật liệu khác, máy khác....

- Việc bù giá cho nhiên liệu phụ thực ra là 1 vấn đề cũng còn phải tranh luận thêm. Được bù hay không bù là do quyết định của CĐT. Đơn vị thi công vẫn lập bù giá cho nhiên liệu phụ, nhưng tùy từng CĐT mới duyệt phần chi phí này. Thiết nghĩ chủ đầu tư nên chấp nhận bù giá nhiên liệu phụ theo cách tính tương đối khi chấp nhận tỷ lệ %.

DutoanGXD
25-08-2010, 10:56 AM
Ý kiến:
Theo tôi đây là lỗi của các Bộ rất chậm trong công tác ra Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Những phương pháp tính và cả phần mềm hỗ trợ là rất hữu ích, song tôi vẫn mong Bộ Xây Dựng sớm ra Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Đó là hành lang pháp lý duy nhất.

Giải đáp:

1. Bộ không có lỗi trong vấn đề mà chúng ta đang thảo luận là điều chỉnh dự toán

- Về chủ trương: đẩy mạnh kinh tế thị trường, phân cấp công việc, tạo sự chủ động cho bên dưới... Nhà nước, cụ thể là Bộ Xây dựng sẽ không ban hành các hệ số điều chỉnh để áp đặt cho các công trình xây dựng nữa. Từ trước đến nay chúng ta chỉ biết chờ đợi và áp dụng các hệ số đó 1 cách máy móc mà không nhiều người hiểu hết bản chất. Việc áp dụng hệ số đó thì sẽ có những công trình có lợi nhưng cũng có nhiều công trình bất lợi. Mang nặng sự bao cấp, trì trệ sự can thiệp quá sâu của Nhà nước tới thị trường. Vì vậy hiện tại việc tiến hành điều chỉnh dự toán được Bộ Xây dựng phân cấp lại cho các Sở, các tập đoàn kinh tế, các chủ đầu tư... tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Bộ chỉ ban hành các văn bản hướng dẫn cách tính toán mà thôi.

- Phương pháp xác định giá nhân công - quy định rất rõ trong Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và có nhiều Thông tư hướng dẫn các khoản phụ cấp, các Nghị định về tiền lương mới.
- Phương pháp xác định giá ca máy - trước kia là Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005, 07/2007/TT-BXD và hiện là Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010.

- Bạn có thể căn cứ vào Mức lương tối thiểu (các Nghị định của Chính phủ), căn cứ vào các chế độ phụ cấp đối với vùng, địa phương nơi bạn cần lập dự toán thì việc xác định giá ca máy và giá nhân công là chúng ta tự làm được.
- Công việc này đòi hỏi phải có năng lực, kinh nghiệm phù hợp (quy định về nghiệp vụ định giá), như vậy phải có hiểu biết về Định mức, Đơn giá trong đó bao gồm cả cách lập và bạn phải đáp ứng thì mới được tham gia.

Vậy là chúng ta làm được, không cần Thông tư điều chỉnh của Bộ chúng ta vẫn làm được. Thực tế là bắt đầu từ 1-01-2010 nhiều anh em dự toán đã chuyển sang phương pháp tính toán trực tiếp Giá ca máy và Giá nhân công để tính. Đi bảo vệ vẫn ngon lành. Các phép tính đó dựa trên các căn cứ pháp lý mà mình đã nêu ở trên. THực tế đi bảo vệ rất ngon lành, không ai trách được, hợp pháp, hợp lý. Những ưu điểm của cách này đã được thảo luận trên GXD từ đầu năm 2010 rùi, các bạn có thể tìm tham khảo.

2. Bộ ra Thông tư hướng dẫn hệ số điều chỉnh:
- Các Sở địa phương thì đội ngũ Kinh tế xây dựng không được chú trọng, ít người biết rõ về cách lập định mức, đơn giá. Nên để thuận tiện, đơn giản hóa vấn đề và một số lý do khác thì Bộ Xây dựng ra các thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán khi có mức lương tối thiểu mới. Vì là điều chỉnh chung nên tính chính xác chưa cao. Bắt đầu từ năm 2010 khi có sự thay đổi về mức lương tối thiểu Bộ không ra Thông tư hướng dẫn về hệ số điều chỉnh nữa, mà chỉ có công văn hướng dẫn các Sở thực hiện.
- Thực tế thì cách làm như của Bộ hiện nay là hợp lý nhất, kinh tế thị trường phát triển thì không thể có sự điều chỉnh chung cho cả nước như trước đây.
- Có trách thì trách các Sở chậm trong việc thực hiện thôi. Không phải cứ đợi hướng dẫn của Bộ mới thực hiện việc điều chỉnh. Bởi đã quen trước nay Bộ hướng dẫn.

DutoanGXD
25-08-2010, 11:03 AM
Tôi xin gửi tiếp bài về cách tính Giá ca máy và Giá nhân công để tham khảo:

- Bộ Xây dựng đã có TT 06/2010/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy, thiết bị thi công. File tính Bảng tính giá ca máy tác giả Nguyễn Thế Anh đã up lên diễn đàn là file Excel tính theo TT06/2005/TT-BXD hiện đã có nhiều người cập nhật.
- Trước đây cứ mỗi khi có sự thay đổi mức lương tối thiểu thì Bộ XD lại có Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo, nên việc sử dụng Thông tư 06/2005 hầu hết chỉ dành cho các Sở để lập Bảng giá ca máy.... Thời gian gần đây, do việc dùng hệ số điều chỉnh thì không giải quyết được vấn đề điều chỉnh nhiên liệu cho máy thi công... nếu muốn dùng hệ số thì phải tính riêng bảng bù nhiên liệu máy thi công, các phần mềm dự toán lại chưa hỗ trợ được việc này. Mặt khác việc dùng hệ số điều chỉnh chỉ mang tính chất tương đối (vì xác định theo PP bình quân gia quyền).
Do đó người lập dự toán hầu hết chuyển hết sang việc tính toán trực tiếp chứ không dùng hệ số điều chỉnh nữa. Và bắt đầu từ năm 2010, BXD sẽ không ban hành tài liệu về hệ số điều chỉnh khi mức lương tối thiểu thay đổi nữa, mà chỉ ra các tài liệu hướng dẫn các địa phương, cá nhân, tổ chức ... cách điều chỉnh cho phù hợp.
- Việc xác định giá nhân công, giá ca máy là khá đơn giản, lại chuẩn xác. Hiện tại xác định giá NC thì vẫn theo nghị định 205/2004-NĐ-CP. Chỉ có chi phí máy là mới theo TT06/2010/TT-BXD. Phụ lục của TT06/2010 và của TT06/2005 không khác nhau nhiều chỉ có phân Nguyên giá máy thay đổi. Các định mức khấu hao, sửa chữa, khác, nhiên liệu, thành phần thợ điều khiển và phương pháp tính thì cơ bản là vẫn như TT06/2005. Vì vậy bạn sử dụng File bảng tính Giá ca máy cũ và điều chỉnh lại là được file tính theo TT06/2010 có thể tìm file này trên diễn đàn dự toán GXD hoặc trên giaxaydung.vn (rất nhiều).

DuthauGXD
07-09-2010, 11:47 AM
Câu hỏi: Theo Thông tư 05, vùng II lương tối thiểu 740.000 hệ số nhân công 1.64. Theo Nghị định 97 lương tối thiểu vùng II là
880.000, em sử dụng công thức dựa trên NĐ 97 và công văn 920 của Bộ Xây dựng: 880.000/740.000*1.64=1.95 có đúng không ạ?
Trả lời:
- Muốn tính hệ số điều chỉnh nhân công thì bạn cứ lấy nhân công mới chia cho nhân công được áp dụng trong đơn giá thôi
Ví dụ: Trong đơn giá địa phương bạn sử dụng để lập dự toán tính với mức LTT=450.000, để điều chỉnh lên mức lương 880 000 bạn lấy 880/450 là được.
- Cách tính của bạn cũng được, 880/740*1.64 ~ 880/450, trong đó 1,64 là điều chỉnh từ 450 lên 740.

nguyentheanh
05-10-2010, 12:28 PM
Câu hỏi: Không hiểu cách tính hệ số điều chỉnh chi phí MTC trong quyết định 4662 như thế nào, so với phương pháp trong các bảng tính ở trên cho ra kết quả khác hoàn toàn ? trong QĐ 4662 thì có hệ số MTC ở trên (1.231; 1.187; 1.156) đưa ra chắc là để tính cho toàn bộ các loại máy phải không? Để tránh thất thoát lãng phí thì QĐ lại đưa thêm ví dụ ở phụ lục 2, như vậy thì đưa ra 3 hệ số trên làm gì nữa nhỉ?

Trả lời:
- Cách tính hệ số MTC trong quyết định 4662 chỉ tính đến phần bù giá ca máy do chênh lệch tiền lương nhân công (Do thay đổi mức lương tối thiểu) không đề cập đến bù giá nhiên liệu nên các hệ số mới thấp như thế.
- Cách tính ra hệ số ở trên cũng là phương pháp bình quân gia quyền nên có nhiều sai số. Nếu áp dụng vẫn phải tách ra để bù giá nhiên liệu do đó vẫn quay về phương pháp bù theo cách trực tiếp là đơn giản và chính xác.

nguyentheanh
07-10-2010, 12:55 AM
Câu hỏi: Tôi làm cho đơn vị thi công. Công trình của tôi đang thi công kéo dài trong 2 năm 2009 và 2010 và đã được nghiệm thu thành nhiều đợt. Tính đến thời điểm này là lần thứ 6, chuẩn bị làm quyết toán. Các đợt nghiệm thu đã xác định được khối lượng thực hiện trong năm 2009 và năm 2010. Bây giờ tôi muốn làm bù giá thì phải làm thế nào? Bù theo thông tư 05/2009 và bù theo CV 920 của Bộ Xây dựng. Hiện nay cách làm bù theo thông tư 05/2009 thì okie, còn bù theo CV 920 thì mình chịu về phần bù ca máy. Xin chỉ giúp.

Trả lời:
Việc khó nhất là phân tách khối lượng theo thời điểm thì bạn đã làm được rồi, việc bù nhân công và máy thi công thì tiến hành như sau:
- Với khối lượng thi công năm 2009 thì bạn áp dụng các hệ số nhân công và máy thi công theo thông tư 05/2009.
- Với khối lượng thi công năm 2010:
+ Bù chi phí nhân công: K(NC)= Lương TT năm 2010/Lương TT trong bộ đơn giá
+ Bù chi phí máy TC: Với khối lượng thi công năm 2010 bạn sẽ xác định được hao phí ca máy (số ca máy tham gia thi công). Từ hao phí ca máy bạn sẽ tính ra được hao phí thợ điều khiển máy và hao phí nhiên liệu (cái này bạn sử dụng bảng giá ca máy của địa phương nơi công trình thi công). Từ bảng giá này bạn cũng xác định được lương thợ điều khiển gốc và giá nhiên liệu gốc (tại thời điểm lập bảng giá ca máy). Xác định giá nhiên liệu và nhân công tại thời điểm áp vào quyết toán. Từ những dữ kiện đã xác định được thì bạn hoàn toàn có thể tiến hành bù được chi phí máy thi công 1 cách trực tiếp.