PDA

Xem bản đầy đủ : Thay đổi biện pháp thi công! Cần Quyết định?DuthauGXD
29-11-2008, 03:49 PM
Nhờ cả nhà giúp!!!
Tôi có 1 gói thầu thủy lợi, có một phần khối lượng đào đá C4 (không lớn lắm, hơn 3000m3).
Biện pháp thi công mời thầu, chào thầu là phá đá nổ mìn. Tuy nhiên, các bác biết đấy, loại đá này chúng tôi đào bằng máy đào cũng được. Mà nhiều công trình như đường HCM cũng đã cho thi công đào đá C4 bằng máy.
CĐT cũng đã cho phép thi công đào bằng máy đào với phần đá trên.

Nhưng tôi xin hỏi, thay đổi biện pháp thi công như trên thì CĐT có cần phải ra Quyết định thay đổi biện pháp thi công từ đào đá nổ mìn sang đào bằng máy hay không? Hay chỉ cần nhà thầu làm Tờ trình đề nghị, rồi A-B-TK làm biên bản hiện trường, xử lý kỹ thuật, cho phép thay đổi BPTC là được.

Về đơn giá để thanh toán:
- Đơn giá phá đá nổ mìn chúng tôi chào thầu là 67.000 đ/m3.
- Đơn giá đào bằng máy đào nhà thầu chúng tôi lập đề nghị là: 45.000 đ/m3.
Như vậy, khi đào bằng máy đào (do nhà thầu đề nghị) sẽ có đơn giá thấp hơn, giảm được chi phí đầu tư XDCT!:cool:

Vì Định mức hiện nay chưa ban hành đào đá C4 bằng máy đào. Mà các bác biết đấy, nếu đơn giá không có, CĐT có thẩm quyền lập đơn giá mới. Vậy thủ tục để lập đơn giá mới như thế nào??? CĐT có cần lập, sau đó xin ý kiến của SXD hay không cũng được?

Mong tin các bác!

DuthauGXD
29-11-2008, 05:57 PM
Nhờ cả nhà giúp!!!
Tôi có 1 gói thầu thủy lợi, có một phần khối lượng đào đá C4 (không lớn lắm, hơn 3000m3).
Biện pháp thi công mời thầu, chào thầu là phá đá nổ mìn. Tuy nhiên, các bác biết đấy, loại đá này chúng tôi đào bằng máy đào cũng được. Mà nhiều công trình như đường HCM cũng đã cho thi công đào đá C4 bằng máy.
CĐT cũng đã cho phép thi công đào bằng máy đào với phần đá trên.

Nhưng tôi xin hỏi, thay đổi biện pháp thi công như trên thì CĐT có cần phải ra Quyết định thay đổi biện pháp thi công từ đào đá nổ mìn sang đào bằng máy hay không? Hay chỉ cần nhà thầu làm Tờ trình đề nghị, rồi A-B-TK làm biên bản hiện trường, xử lý kỹ thuật, cho phép thay đổi BPTC là được.

Về đơn giá để thanh toán:
- Đơn giá phá đá nổ mìn chúng tôi chào thầu là 67.000 đ/m3.
- Đơn giá đào bằng máy đào nhà thầu chúng tôi lập đề nghị là: 45.000 đ/m3.
Như vậy, khi đào bằng máy đào (do nhà thầu đề nghị) sẽ có đơn giá thấp hơn, giảm được chi phí đầu tư XDCT!:cool:

Vì Định mức hiện nay chưa ban hành đào đá C4 bằng máy đào. Mà các bác biết đấy, nếu đơn giá không có, CĐT có thẩm quyền lập đơn giá mới. Vậy thủ tục để lập đơn giá mới như thế nào??? CĐT có cần lập, sau đó xin ý kiến của SXD hay không cũng được?

Mong tin các bác!

Mình nghĩ CDT không cần phải làm quyết định mà chỉ cần có văn bản đồng ý trên cơ sở đề xuất của đơn vị thi công và TVGS.
Theo mình, do đang thực hiện hợp đồng nên chỉ cần lập đơn giá mới trong trường hợp hợp đồng theo đơn giá cố định hay trong hợp đồng có qui định điều chỉnh giá, điều chỉnh đơn giá với trừong hợp này.

Khi lập đơn giá mới, nếu CDT không đủ năng lực thì thuê tư vấn đủ năng lực lập đơn giá dự toán, thuê tư vấn độc lập thẩm tra và CDT phê duyệt.

DuthauGXD
26-03-2009, 04:27 PM
Nhờ cả nhà giúp!!!
Tôi có 1 gói thầu thủy lợi, có một phần khối lượng đào đá C4 (không lớn lắm, hơn 3000m3).
Biện pháp thi công mời thầu, chào thầu là phá đá nổ mìn. Tuy nhiên, các bác biết đấy, loại đá này chúng tôi đào bằng máy đào cũng được. Mà nhiều công trình như đường HCM cũng đã cho thi công đào đá C4 bằng máy.
CĐT cũng đã cho phép thi công đào bằng máy đào với phần đá trên.

Nhưng tôi xin hỏi, thay đổi biện pháp thi công như trên thì CĐT có cần phải ra Quyết định thay đổi biện pháp thi công từ đào đá nổ mìn sang đào bằng máy hay không? Hay chỉ cần nhà thầu làm Tờ trình đề nghị, rồi A-B-TK làm biên bản hiện trường, xử lý kỹ thuật, cho phép thay đổi BPTC là được.

Về đơn giá để thanh toán:
- Đơn giá phá đá nổ mìn chúng tôi chào thầu là 67.000 đ/m3.
- Đơn giá đào bằng máy đào nhà thầu chúng tôi lập đề nghị là: 45.000 đ/m3.
Như vậy, khi đào bằng máy đào (do nhà thầu đề nghị) sẽ có đơn giá thấp hơn, giảm được chi phí đầu tư XDCT!:cool:

Vì Định mức hiện nay chưa ban hành đào đá C4 bằng máy đào. Mà các bác biết đấy, nếu đơn giá không có, CĐT có thẩm quyền lập đơn giá mới. Vậy thủ tục để lập đơn giá mới như thế nào??? CĐT có cần lập, sau đó xin ý kiến của SXD hay không cũng được?

Mong tin các bác!

Theo tình huống của bạn muốn biết phải triển khai như thế nào thì phải có căn cứ và cơ sở pháp lý cụ thể. Mình xin khẳng định CĐT phải có văn bản thay đổi biện pháp thi công vì đây là yếu tố mới xuất hiện và có lợi cho CĐT, trên các căn cứ sau :

Điều 17 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 về quản lý chất lượng công trình XD :
Điều 17. Thay đổi thiết kế xây dựng công trình
1. Thiết kế xây dựng công trình đã phê duyệt chỉ được phép thay đổi trong các trường hợp sau đây:
a) Khi dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh có yêu cầu phải thay đổi thiết kế;
b) Trong quá trình thi công xây dựng công trình phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thi công xây dựng, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án.
2. Trường hợp thay đổi thiết kế bản vẽ thi công mà không làm thay đổi thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở được duyệt thì chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư được sửa đổi thiết kế. Những người sửa đổi thiết kế phải ký tên, chịu trách nhiệm về việc sửa đổi của mình.

Khoản 5 Điều 31 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 về quản lý dự án đầu tư XD công trình :
Điều 31. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình
5. Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình.

DuthauGXD
26-03-2009, 05:12 PM
@td.bitexco: Đúng là trường hợp này sẽ áp dụng khoản 2 - Điều 17 - NĐ 209 là hợp lý. Và do đó, chỉ cần làm biên bản giữa A-B-GS hoặc (B-GS cũng đủ). Tuy nhiên, có cần thiết phải có Quyết định cho phép thay đổi BPTC đã duyệt hay không? Cá nhân tôi thì nghĩ là không cần (theo Khoản 2 - Điều 17), nhưng một số cán bộ khác lại cho rằng cần thiết. Nên đành hỏi các bác cho chắc cờ!!!

Còn vấn đề đơn giá thanh toán! Theo các bác xử lý như thế nào là phù hợp?:D
Báo cáo các bác, hiện giá trị đào này khoảng 150 triệu (theo đơn giá nhà thầu đề nghị theo phương án mới, thấp hơn đơn giá trúng thầu). Bọn em đã thi công xong, nhưng để thanh toán thì chưa được. Vì BPTC thực tế khác với duyệt (đã có sự đồng ý của TVGS và TVTK cho phép thi công theo phương án đào máy rồi ạ)!

minh cuong vu
31-03-2009, 03:41 PM
Em xin có ý kiến tham gia tý chút:
Em cũng từng gặp phải trường hợp tương tự như vậy. Trong trường hợp này bác nên làm biên bản thống nhất về việc thay đổi biện pháp theo thực tế thi công (mà ở đây giá trị không khối lượng không lớn hơn thiết kế) giữa nhà thầu - TVGS - GSTG (của TVTK) và Chủ đầu tư. Như vậy, sau khi có biên bản này thì sang phần áp giá không khó khăn lắm khi có sự thoả thuận của các bên và thực tế đã thi công xong, công trình đã được đưa vào sử dụng.

nguyenthaianh
20-06-2009, 03:53 PM
Nhân bàn về vấn đề thay đổi biện pháp thi công em xin các pác cho ý kiến trong trường hợp của e.
Hiện tại em đang thi công một công trình mà đơn giá của hạng mục phụ tạm phục vụ thi công (đà giáo, ván khuôn, đê quai...) được phân bổ vào các hạng mục chính cấu tạo nên công trình (bêtông). Trong quá trình thi công bọn em có thay đổi phần phụ tạm và có biên bản cuộc họp với chủ đầu tư, TVGS.
Em xin các pác có thể cho em biết
1. Bây giờ em vẫn thanh toán theo đơn giá cũ (có phần phân bổ phụ tạm trong HS thầu) như thế có đúng luật không
2. Khi em làm bù giá thì có được bù giá phần hạng mục phụ tạm không
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về : Du_kick_xom@yahoo.com
Mong các pác giúp đỡ để em bổ xung thêm kiến thức thực tế cuả mình.

hungcon99
08-09-2009, 08:44 AM
Xin hỏi:
1. Thi công sai biện pháp thi công được duyệt có được coi là thi công sai thiết kế không?
2. Thi công sai biện pháp thi công được duyệt có được coi là thi công sai quy chuẩn, tiêu chuẩn hay không?
Các bác giúp em qua mail: hungcon99@gmail.com
Thanks các bác!

DuthauGXD
08-09-2009, 10:22 AM
Xin hỏi:
1. Thi công sai biện pháp thi công được duyệt có được coi là thi công sai thiết kế không?
2. Thi công sai biện pháp thi công được duyệt có được coi là thi công sai quy chuẩn, tiêu chuẩn hay không?
Các bác giúp em qua mail: hungcon99@gmail.com
Thanks các bác!
1. Biện pháp thi công được duyệt là biện pháp thi công do nhà thầu lập được chủ đầu tư phê duyệt, căn cứ vào thiết kế BVTC được duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Thi công sai biện pháp thi công được duyệt không được coi là thi công sai thiết kế. Thi công sai thiết kế là việc thi công không đúng với bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.

2. Thi công sai biện pháp thi công được duyệt cũng chưa chắc được coi là thi công sai quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. Hai khái niệm này khác nhau. Bạn xem lại định nghĩa về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng.

Hữu Diên
08-09-2009, 12:18 PM
Thic công sai biện pháp thi công được duyệt không coi là sai thiết kế kỹ thuật nhưng nó có hệ luỵ: một là làm chậm tiến độ: trong biện pháp thi công được duyệt dùng trạm trộn bê tông XM 60m3/h nhưng thực tế thi công bằng máy trộn 250 lít, hai là ảnh hưởng chất lượng: cũng ví dụ trên, nếu khối lượng bê tông rất lớn mà dùng máy trộn nhỏ thì rấtdễ ảnh hưởng chất lượng bê tông. Xong đôi khi nếu việc thi công sai biện pháp thi công được duyệt đó ảnh hưởng đến côngnghệ nếu biện pháp thi công không đáp ứng nhưng yêu cầu về kỹ thuât theo dự án quy định. Hữu Diên

boo_007
11-08-2010, 12:23 AM
[QUOTE=Hữu Diên;110178]Thic công sai biện pháp thi công được duyệt không coi là sai thiết kế kỹ thuật nhưng nó có hệ luỵ: một là làm chậm tiến độ: trong biện pháp thi công được duyệt dùng trạm trộn bê tông XM 60m3/h nhưng thực tế thi công bằng máy trộn 250 lít, hai là ảnh hưởng chất lượng: cũng ví dụ trên, nếu khối lượng bê tông rất lớn mà dùng máy trộn nhỏ thì rấtdễ ảnh hưởng chất lượng bê tông. Xong đôi khi nếu việc thi công sai biện pháp thi công được duyệt đó ảnh hưởng đến côngnghệ nếu biện pháp thi công không đáp ứng nhưng yêu cầu về kỹ thuât theo dự án quy định. Hữu Diên[/QUOTE


Nếu thay đổi biện pháp thi công mà ảnh hưởng rất lớn đến giá gói thầu thì sao? Trường hợp của tôi là nổ mìn: theo đơn giá thầu (theo định mức,) ví dụ nổ được 1000m3 khối đá thì cần 100 kg thuốc nổ. Theo hộ chiếu thì chỉ dùng có 20kg thuốc nổ, như vậy có mâu thuẫn, theo định mức cần 100kg thuốc để phá được 1000m3 đá, nhưng do thay đổi biện pháp thi công là nổ om+ đào máy nên chỉ dùng có 20kg (không có biện pháp thi công chi tiết kèm theo) thì nên hiểu thế nào?

nguyenthaianh
29-09-2010, 04:39 PM
Nhờ cả nhà giúp!!!
Tôi có 1 gói thầu thủy lợi, có một phần khối lượng đào đá C4 (không lớn lắm, hơn 3000m3).
Biện pháp thi công mời thầu, chào thầu là phá đá nổ mìn. Tuy nhiên, các bác biết đấy, loại đá này chúng tôi đào bằng máy đào cũng được. Mà nhiều công trình như đường HCM cũng đã cho thi công đào đá C4 bằng máy.
CĐT cũng đã cho phép thi công đào bằng máy đào với phần đá trên.

Nhưng tôi xin hỏi, thay đổi biện pháp thi công như trên thì CĐT có cần phải ra Quyết định thay đổi biện pháp thi công từ đào đá nổ mìn sang đào bằng máy hay không? Hay chỉ cần nhà thầu làm Tờ trình đề nghị, rồi A-B-TK làm biên bản hiện trường, xử lý kỹ thuật, cho phép thay đổi BPTC là được.

Về đơn giá để thanh toán:
- Đơn giá phá đá nổ mìn chúng tôi chào thầu là 67.000 đ/m3.
- Đơn giá đào bằng máy đào nhà thầu chúng tôi lập đề nghị là: 45.000 đ/m3.
Như vậy, khi đào bằng máy đào (do nhà thầu đề nghị) sẽ có đơn giá thấp hơn, giảm được chi phí đầu tư XDCT!:cool:

Vì Định mức hiện nay chưa ban hành đào đá C4 bằng máy đào. Mà các bác biết đấy, nếu đơn giá không có, CĐT có thẩm quyền lập đơn giá mới. Vậy thủ tục để lập đơn giá mới như thế nào??? CĐT có cần lập, sau đó xin ý kiến của SXD hay không cũng được?
Mong tin các bác!
Anh Trình ơi!anh có dự toán nổ mìn phá đá không gữi cho em 1 bản tham khảo với! Với lại cho em hỏi,bên tư vấn cần phải có hồ sơ gì để giao cho thi công ạ!Em lần đầu xếp giao cho việc này nên không biết!hic!