PDA

Xem bản đầy đủ : Định mức và đơn giá Thí nghiệm vật liệu xây dựng theo QĐ số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001DutoanGXD
05-07-2010, 10:13 AM
Đồ cổ và quý: Định mức và đơn giá thí nghiệm VLXD theo QĐ số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Xây dựng.
Xin gửi chia sẻ cho các đồng nghiệp cần nó. Cảm ơn tác giả tài liệu đã gửi chia sẻ.