PDA

Xem bản đầy đủ : Dữ liệu lập dự toán công trình tỉnh Quảng NinhĐỗ Minh Tiến
21-10-2013, 05:27 PM
- Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Ninh phần Xây Dựng, Lắp Đặt, Khảo Sát kèm theo Quyết định số 3777, 3778, 3779/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

+ Chi phí vật liệu:
- Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá lấy theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng năm 2006 tỉnh Quảng Ninh.
+ Chi phí nhân công:
- Chi phí nhân công trong đơn giá đã tính với mức lương tối thiểu là 450.000 đ/tháng. Phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10% lương cấp bậc, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết,phép …) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.
- Chi phí nhân công trong đơn giá phần xây dựng được tính theo nhóm I. đối với những công tác thuộc nhóm khác nhóm I thì được tính theo công thức sau:
Lương nhóm II: Lương nhóm I x Knc2 (Knc2 = 1,061)
Lương nhóm III: Lương nhóm I x Knc3 (Knc3 = 1,171)
+ Chi phí máy thi công:
Trong đó, đơn giá nhiên liệu chưa bao gồm VAT cụ thể là: Xăng A92: 9.545 đ/lít. Điện : 895 đ/Kwh. Dầu Mazut 3,5% S: 6.690 đ/lít. Dầu Diezel 0,5 %S: 7.545 đ/lít.

Đỗ Minh Tiến
21-10-2013, 05:49 PM
- Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Ninh phần Xây Dựng, Lắp Đặt, Khảo Sát kèm theo Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

+ Chi phí vật liệu:
- Giá vật liệu xây dựng chọn tính trong đơn giá theo Bảng giá vật liệu đến hiện trường công trình trên địa bàn Quảng Ninh theo mặt bằng giá Quý III năm 2012 và chưa bao gồm thuế giá trị giá tăng.
+ Chi phí nhân công:
- Mức lương tối thiểu vùng tính trong bảng giá nhân công được tính với mức 1.400.000 đ/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ. Mức lương tối thiểu chung tính trong bảng giá nhân công được tính với mức lương 1.050.000 đ/tháng theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ. Phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu chung, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép …) bằng 12% lương cơ bản và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.
- Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu bằng 1.550.000 đồng /tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh K= 1,102.
- Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu bằng 1.780.000 đồng /tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh K= 1,259.
- Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộc các nhóm khác của bảng lương A.1.8 thì được chuyển đổi theo hệ số sau:
Thuộc nhóm II: Bằng 1,062 so với tiền lương trong đơn giá XDCT – Phần Xây dựng.
Thuộc nhóm III: Bằng 1,171 so với tiền lương trong đơn giá XDCT – Phần Xây dựng.
+ Chi phí máy thi công:
- Đơn giá nhiên liệu, năng lượng chưa bao gồm thuế VAT: Xăng RON 92: 21.618 đ/lít; Dầu Diezel (0,05S): 19.936 đ/lít; Dầu Mazut: 15.046 đ/lít; Điện (bình quân): 1.369 đ/kWh.

Huonggianggxd
10-12-2014, 09:09 AM
- Đơn giá XDCT tỉnh Quảng Ninh phần Xây Dựng, Lắp Đặt sửa đổi bổ sung năm 2014 (theo Định mức 1172+1173+587+588).

+ Chi phí vật liệu:
- Giá vật liệu xây dựng chọn tính trong đơn giá theo Bảng giá vật liệu đến hiện trường công trình trên địa bàn Quảng Ninh theo mặt bằng giá Quý III năm 2012 và chưa bao gồm thuế giá trị giá tăng.
+ Chi phí nhân công:
- Mức lương tối thiểu vùng tính trong bảng giá nhân công được tính với mức 1.400.000 đ/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ. Mức lương tối thiểu chung tính trong bảng giá nhân công được tính với mức lương 1.050.000 đ/tháng theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ. Phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu chung, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép …) bằng 12% lương cơ bản và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.
- Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu bằng 1.550.000 đồng /tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh K= 1,102.
- Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu bằng 1.780.000 đồng /tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh K= 1,259.
- Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộc các nhóm khác của bảng lương A.1.8 thì được chuyển đổi theo hệ số sau:
Thuộc nhóm II: Bằng 1,062 so với tiền lương trong đơn giá XDCT – Phần Xây dựng.
Thuộc nhóm III: Bằng 1,171 so với tiền lương trong đơn giá XDCT – Phần Xây dựng.
+ Chi phí máy thi công:
- Đơn giá nhiên liệu, năng lượng chưa bao gồm thuế VAT: Xăng RON 92: 21.618 đ/lít; Dầu Diezel (0,05S): 19.936 đ/lít; Dầu Mazut: 15.046 đ/lít; Điện (bình quân): 1.369 đ/kWh.

Để được cập nhật dữ liệu, học viên, khách hàng của Công ty xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi qua:


Phiếu đăng ký sử dụng dữ liệu CSV (https://docs.google.com/forms/d/1nsQnzqaGUfdQZy4CNej95AwVL_hZgJkaV-la2rqYWrY/viewform?usp=send_form)

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và gửi dữ liệu ngay sau khi nhận được phiếu yêu cầu.

Cám ơn các bạn học viên và khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm GXD của chúng tôi.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!