PDA

Xem bản đầy đủ : Giá ca máy và thiết bị thi công 1. Tổng hợp link download Bảng giá ca máy các địa phương
 2. Bảng tính mẫu giá ca máy trên Excel theo Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005
 3. Tổng hợp các bài viết xin Bảng giá ca máy, cước vận chuyển các tỉnh cũ (lưu trữ)
 4. Thông tư 07/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 về hướng dẫn lập giá ca máy
 5. Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
 6. File tính chênh lệch giá ca máy do chênh giá nhiên liệu
 7. Các bất hợp lý trong định mức, đơn giá, giá vật tư do Nhà nước công bố
 8. Giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng
 9. Số Quyết định ban hành bảng giá ca máy các tỉnh
 10. Ký sự Giá dự toán ca máy và thiết bị XD
 11. Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
 12. Bảng giá ca máy Đà Nẵng lương tối thiểu 450.000
 13. Đơn giá ca máy Thành Phố Hồ Chí Minh
 14. Giá ca máy và thiết bị thi công Hà Nội
 15. Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang
 16. Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ theo các mức lương tối thiểu
 17. Giá ca máy tỉnh Hải Dương (năm 2006)
 18. Công bố giá ca máy theo LTT 730.000 của Tỉnh Đắk Nông
 19. Giá ca máy theo QĐ số 2055/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 20. file tính bù chi phí nhiên liệu, nhân công máy cho các tỉnh thành
 21. Công bố giá ca máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (theo thông tư số 06/2010/TT-BXD)
 22. Giá ca may tỉnh Quảng Binh theo Quyết định 09/2006/QĐ-UBND
 23. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Nghệ An
 24. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Ngãi
 25. Giá ca máy tỉnh Thái Nguyên
 26. Giá ca máy Quảng Bình 2011
 27. Bảng Giá Ca Máy Tỉnh Đăk Nông số 943/SXD-LT ngày 9/12/2010
 28. Hệ số điều chỉnh máy thi công theo cách nội suy
 29. Thống kê bảng giá ca máy các địa phương đã ban hành theo thông tư số 06/2010/TT-BXD
 30. Xin giá ca máy theo quyết định 3174/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh Lào Cai
 31. Bảng giá ca máy số 131/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của thành phố Hải Phòng
 32. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thừa Thiên Huế
 33. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định
 34. Bản đồ chi tiết 64 tỉnh thành (độ nét cao)
 35. Giá ca máy tỉnh Bạc Liêu
 36. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bến Tre mới áp dụng ngày 01/01/2011
 37. Bảng giá ca máy của tỉnh Lào Cai số 271/UBND-XDCB ngày 31/01/2008
 38. Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Thuận - 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011
 39. Bảng giá ca máy tỉnh Khánh Hòa số 12/QĐ-UBND ngày 05/1/2011
 40. Bảng giá Ca máy Bà Rịa- Vũng Tầu
 41. Giá ca máy Tỉnh Đắc Nông
 42. Giá ca máy, Đơn giá nhân công và thiết bị công trình tỉnh Cà Mau
 43. Giá ca máy tỉnh Bắc Cạn
 44. Giá ca máy tỉnh Bắc Ninh
 45. Giá ca máy tỉnh Bình Dương
 46. Giá ca máy tỉnh Đồng Tháp
 47. Giá ca máy tỉnh Hậu Giang
 48. Giá ca máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 49. Giá ca máy tỉnh Hưng Yên
 50. Giá ca máy tỉnh Khánh Hòa
 51. Giá ca máy tỉnh Lâm Đồng
 52. Giá ca máy tỉnh Lạng Sơn
 53. Giá ca máy tỉnh Nam Định
 54. Giá ca máy tỉnh Nghệ An
 55. Giá ca máy tỉnh Thái Bình
 56. Giá ca máy tỉnh Thanh Hóa
 57. Giá ca máy và thiết bị thi công Huế
 58. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công số 93/2006/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai
 59. Giá ca máy thành phố Hải Phòng
 60. Giá ca máy tỉnh Kiên Giang
 61. Giá ca máy, Đơn giá nhân công và thiết bị công trình tỉnh Cà Mau
 62. Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng
 63. Giá ca máy Lai Châu số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29-6-2009
 64. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định 2011
 65. Giá ca máy tỉnh Gia Lai số 524/SXD-QLHĐXD ngày 07/11/2011
 66. Xin bảng giá ca máy và thiết bị thi công số 3596/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của tỉnh Thanh Hóa
 67. Phương pháp tính giá ca máy cho thuê
 68. Chi phí máy khác và chi phí khác của máy là hoàn toàn khác nhau?
 69. Bảng giá ca máy của Ninh Bình
 70. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Tinh